Privacyverklaring

Betreft: Privacyverklaring PVRT&Behandeling

 

PVRT&Behandeling is gevestigd aan Huize Witham 9 te Nieuwstadt en heeft ook praktijk aan de Gruizenstraat 9A in Sittard. Eigenaar E.L.M. de Voogd-Coesel is verantwoordelijk voor het beheer en beschermen van de persoonsgegevens zoals verwerkt in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:


Naam:                   E.L.M. de Voogd-Coesel

Adres:                   Huize Witham 9, 6118 BP te Nieuwstadt

Praktijk:                 Gruizenstraat 9A, te Sittard

Telefoonnummer: 0651098675

Emailadres:           pvrt@planet.nl

Website:                www.pvrt.nl

KvK:                      14111655

 

Welke gegevens worden gebruikt?

U maakt gebruik van onze diensten en heeft daarvoor de nodige gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummers en e-mailadres

 

Eventueel bijzondere gegevens die wij verwerken zijn de gegevens die op het intake formulier staan.

De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van uw kind zult u als ouders en/of verzorgers zelf aanleveren. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd. Gegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden geleverd.

 

Voor de begeleiding van uw kind is het belangrijk contact met school en u als ouders/verzorgers te hebben. Dit contact zal regelmatig per e-mail of telefoon zijn. U bent altijd op de hoogte van de informatie die over uw kind gegeven wordt.

 

Onderzoeksgegevens zullen altijd als eerste met ouders/verzorgers besproken worden. U draagt er zelf zorg voor de gegevens aan andere betrokkenen te overhandigen indien dit nodig is voor de afstemming van de begeleiding.

 

PVRT&Behandeling heeft een website www.pvrt.nl. PVRT&Behandeling maakt geen gebruik van cookies met betrekking tot de website.

 

De gegevens worden tot 2 jaar bewaard na het afsluiten van de behandeling. De gegevens worden dan vernietigd.

 

 

Contact opnemen:

 

U kunt altijd contact opnemen wanneer u:

 • Gegevens wilt wijzigen, corrigeren of verwijderd wilt hebben.

 • Inzage wilt hebben in de gegevens die bij de praktijk geregistreerd staan.

 • Bezwaar wilt aantekenen tegen de gegevensverwerking.

 • Uw gegevens wilt overdragen aan een andere partij.

   

  Indien nodig zullen wij binnen 4 weken reageren per e-mail of telefoon.

   

  Alle medewerkers bij PVRT&Behandeling zijn op de hoogte van deze privacy verklaring.

   

 

Ellen de Voogd-Coesel

PVRT&Behandeling

Geregistreerd Remedial Teacher LBRT

Dyslexiespecialist Master SEN

Behandelaar rekenen ERWD