Samenwerking

 
Bij PVRT werken meerdere remedial teachers(dyslexiespecialisten, rekenspecialisten en gedragsdeskundigen). Samen hebben we een ruime kennis en ervaring met lees- en spellingproblemen, rekenproblemen en/of gedragsproblemen.          
 
 
 

Na het intakegesprek bekijken we bij wie uw kind het beste geplaatst kan worden.
 
PVRT heeft de praktijkruimte in de Gruizenstraat 9A, in het centrum van Sittard. Ook is daar Vakwerk-Leerondersteuning gevestigd waarmee wij intensief samenwerken. Zij verzorgen de begeleiding voor kinderen in het voortgezet onderwijs. 
 
Voor de kinderen die vallen binnen de dyslexiezorg zal PVRT doorverwijzen naar de instituten die hiervoor binnen de gemeente de zorg verlenen. Is er aanvullend psychologisch onderzoek nodig dan heeft PVRT een samenwerking met de praktijk van Mevr. Janssen in Geleen.